Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'au:"Батчулуун Е"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Баасанхүү М.
  Батчулуун Е
  Батчулуун Е., Мөнхөө...
  С.Хадбаатар, П.Энхжа...
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 15 бичлэг олдлоо.
|
Дэлхий судлал

Зохиогч: Батчулуун Е.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2003
Шифр: 26.89/0/я73 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
БЭЛАС, ЭБ Төв (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Физик газар зүйн нэр томъёоны тайлбар толь бичиг

Зохиогч: Батчулуун Е.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг ХХК 1998
Шифр: 26.82я2 Б 33.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (25),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Физик газарзүйн нэр томъёоны тайлбар толь

Зохиогч: Батчулуун Е.

Дахин хэвлэлт: 4 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ Цагаан бамбарууш 2007
Шифр: 26.82я2 Б 33.
Номын сан:
БЭЛАС, ЭБ Төв (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Газарзүйн нэр томъёоны Англи-Монгол толь

Зохиогч: Батчулуун Е.


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 26.8я2+81.2Анг.я2 Б 33.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Дэлхий судлал

Зохиогч: Батчулуун Е.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2009
Шифр: 26.89(0)я73 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Сургуулийн газарзүй онол-аргазүй

Зохиогч: Батчулуун Е.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2001
Шифр: 74.262.6 Б 33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ерөнхий физик газарзүй IX

Зохиогч: Батчулуун Е., Мөнхөө З.


Хэвлэлийн газар: УБ Интерпресс 1998
Шифр: 74.262.6 Б 33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Газарзүйн хичээлд суралцагчдын өмнөх төсөөллийн өөрчлөлтийг судалж тооцох нь ("Дэлхийн хэлбэр" ухагдахууны жишээн дээр) Магистрын ажил

Зохиогч: Баасанхүү М.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 74.202+74.262.6 Б-10.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дэлхий судлал

Зохиогч: Батчулуун Е.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2013
Шифр: 26.89(0)я73 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Газарзүйн Монгол-Англи, Англи-Монгол толь

Зохиогч: Батчулуун Е.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 26.8я2 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Физик газарзүйн нэр томъёоны тайлбар толь

Зохиогч: Батчулуун Е.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: УБ Цагаан бамбарууш 2014
Шифр: 26.82я2 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Газарзүйн боловсролын үндэс Газарзүйн багш мэргэжлээр суралцагчдад зориулсан сурах бичиг

Зохиогч: Батчулуун Е.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2017
Шифр: 26.8я73 Б 33.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Дэлхий судлал

Зохиогч: Батчулуун Е.

Дахин хэвлэлт: 6 дахь хэвлэлss
Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2018
Шифр: 26.89(0)я73 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (63),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (7).
Шилжүүлэгдсэн (10).

Дэлхий судлал Дадлага ажил

Зохиогч: Батчулуун Е; С.Хадбаатар, П.Энхжаргал.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон принт 2021
Шифр: 26.0я7 Б 342.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Газарзүйн Англи-Монгол, Монгол-Англи толь

Зохиогч: Батчулуун Е.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2022
Шифр: 26.8я2 Б 342.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).