Дэлхий судлал

Зохиогч: Батчулуун Е.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл.
Гаралтын мэдээ: УБ Мөнхийн үсэг 2009

Шифр: 26.89(0)я73 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (14).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дэлхий судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
556381 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
556380 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
556384 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 14:36:01
Байгалийн ухааны ГНОФ
556385 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
556382 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 14:35:40
Байгалийн ухааны ГНОФ
556383 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 14:35:47
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019863 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019864 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019865 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019866 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019867 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019868 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019869 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030601 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014493 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014494 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014495 Бэлэн