Дэлхий судлал: Дадлага ажил

Зохиогч: Батчулуун Е; С.Хадбаатар, П.Энхжаргал.


Гаралтын мэдээ: УБ Адмон принт 2021

Шифр: 26.0я7 Б 342.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (13).
Товч агуулга:
Энэхүү бүтээлд ерөнхий геологи, геоморфологи, гидрологи, цаг уур, уур амьсгал судлал болон биогеографийн суурь ухагдахуун багтжээ. Уг бүтээл нь газарзүйн багш, мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэлээр суралцагчдад зориулагдсан болно.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дэлхий судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
5516642 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5516643 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5516644 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5516645 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5516646 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5516647 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032210 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032211 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032212 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032213 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032214 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2024925 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2024926 Бэлэн