Дэлхий судлал (Бичлэгийн дугаар. 123930)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 04671nam a22009737a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220325093730.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 211202b2021 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-9919-24-613-6
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сургалтын гарын авлага
ББК ангилал 26.0я7
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 342
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Батчулуун Е
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.0я7 Б 342
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Дэлхий судлал
Бага гарчгийн мэдээ Дадлага ажил
Оролцогчдын тухай мэдээ Техник ред. С.Хадбаатар
-- Хян. Е.Батчулуун
-- Эх бэлт. Д.Ганчимэг
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Адмон принт
Хэвлэгдсэн он 2021
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 214
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 24925-24926, БУУТ 32210-32214, ГНОФ 16642-16647
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэхүү бүтээлд ерөнхий геологи, геоморфологи, гидрологи, цаг уур, уур амьсгал судлал болон биогеографийн суурь ухагдахуун багтжээ. Уг бүтээл нь газарзүйн багш, мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэлээр суралцагчдад зориулагдсан болно.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг байгалийн шинжлэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг газар зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхий судлал
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус С.Хадбаатар, П.Энхжаргал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зургийн гарчиг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хүснэгтийн гарчиг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өмнөх үг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дэлхий гариг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Галактик ба нарны аймаг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дэлхийн хэлбэр, хэмжээ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дэлхийн хөдөлгөөн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Цаг хугацааны тоолол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дэлхийн соронзон орон
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дэлхийн гадарга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газарзүйн солбицол тодорхойлох
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газарзүйн нэрс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлэг сэдвийн бататгах асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Чулуун мандал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дэлхийн дотоод бүтэц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Рельефийн ангилал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Галт уулшил ба газар хөдлөл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Салхины гаралтай рельеф
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Усан идэхүйн (флювиаль )рельеф
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Гулгадас, хөндийлжийн рельеф
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мөстлөгийн рельеф
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Цэвдгийн гаралтай рельеф
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Эргийн рельефийн ерөнхий зүй тогтол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлэг сэдвийн бататгах асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хийн мандал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нарны цацраг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Агаарын температур
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Агаарын даралт ба салхи
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Агаарын масс, фронт, орчил урсгал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Агаарын чийг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ууршилт ба уурших бололцоо
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Үүл, манан
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Агаарын тунадас
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Цасан бүрхэвч
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хийн мандлын дуу цахилгаан, гэрлийн үзэгдэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уур амьсгал ба цаг агаар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлэг сэдвийн бататгах асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Усан мандал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Усны шинж чанар ба газарзүйн бүрхэвчинд гүйцэтгэх үүрэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Далай тэнгис
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Голын ай сав ба морфометр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газар доорх ус
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нуур
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мөстлөг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлэг сэдвийн бататгах асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Усан мандал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Усны шинж чанар ба газарзүйн бүрхэвчинд гүйцэтгэх үүрэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Далай тэнгис
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Голын ай сав ба морфометр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газар доорх ус
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нуур
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мөстлөг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлэг сэдвийн бататгах асуултууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газарзүйн бүрхэвч
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газарзүйн бүслэг шинж чанар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газарзүйн орчин ба нийгэм
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлэг сэдвийн бататгах асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ашигласан материал
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном