Батчулуун Е

Дэлхий судлал Дадлага ажил Техник ред. С.Хадбаатар Хян. Е.Батчулуун Эх бэлт. Д.Ганчимэг - УБ Адмон принт 2021 - 214

ЭШФ Т 24925-24926, БУУТ 32210-32214, ГНОФ 16642-16647

Энэхүү бүтээлд ерөнхий геологи, геоморфологи, гидрологи, цаг уур, уур амьсгал судлал болон биогеографийн суурь ухагдахуун багтжээ. Уг бүтээл нь газарзүйн багш, мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэлээр суралцагчдад зориулагдсан болно.


Монгол хэл дээр,

978-9919-24-613-6

байгалийн шинжлэл газар зүй дэлхий судлал