Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"физик"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Мижиддорж Н
  МУИС. Физик, электро...
  МУИС.Физик Электрони...
  Самдан А
  Физик, техникийн хүр...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 773 бичлэг олдлоо.
|
Цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх аргууд

Зохиогч: Мижиддорж Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 1974
Шифр: 31.211 М 52.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цахилгаан хэлхээний тооцоо

Зохиогч: Пүрэвдорж Ч.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1978
Шифр: 31.211 П 91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Физик

Зохиогч: Самдан А.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл. ss
Хэвлэлийн газар: УБ АБЯ-ны сурах бичиг, сэтгүүлийн редакц 1987
Шифр: 22.3 С 25.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (21),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (1).

Физик

Зохиогч: Базаррагчаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 1971
Шифр: 22.3я72 Б 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл: №10,11

Зохиогч: -- ШУА. Физик-математикийн хүрэлээн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1972
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээ заах аргын бичиг УБДС: №1(7)


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1970
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №14

Зохиогч: -- ШУА. Физик техникийн хүрээлэн. Математикийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1975
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны газарзүйн асуудал №21


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1985
Шифр: 26.8(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №19


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1985
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №20

Зохиогч: -- Физик, техникийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1985
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Физик хими ба коллоид хими

Зохиогч: Касаточкин В.И., Пасынский А.Г.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэх 1968
Шифр: 24.5 К 28.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (7),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Монгол орны газарзүйн асуудал № 22


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1985
Шифр: 26.8(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны газарзүйн асуудал № 23


Хэвлэлийн газар: УБ 1985
Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Физик математикийн хичээлээр сургах аргыг сонгон авах нь

Зохиогч: Бадамсамбуу З., Мягмар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1985
Шифр: 74.262 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны физик газар зүй


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1969
Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (21),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Монгол орны газарзүйн асуудлууд №7 Цаг уур ус зүй


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1966
Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Эрдэм шинжилгээний бүтээл 27


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1989
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физикийн тестүүд

Зохиогч: -- МУИС. Физик, электроникийн сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 2002
Шифр: 22.3 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (20),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (10).

Цөмийн цацраг бүртгэх аргууд

Зохиогч: Далхсүрэн Б. -- МУИС.Физик Электроникийн Сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Эрдэнэзул 2002
Шифр: 22.38 Д 25.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (25),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (3).
Шилжүүлэгдсэн (8).

Квант физик-100


Хэвлэлийн газар: УБ 2000
Шифр: 22.31 К 32.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).