Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"физик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Мижиддорж Н
  МУИС. Физик, электро...
  МУИС.Физик Электрони...
  Самдан А
  Физик, техникийн хүр...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 977 бичлэг олдлоо.
|
Цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх аргууд

Зохиогч: Мижиддорж Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 1974
Шифр: 31.211 М 52.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цахилгаан хэлхээний тооцоо

Зохиогч: Пүрэвдорж Ч.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1978
Шифр: 31.211 П 91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Физик

Зохиогч: Самдан А.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл. ss
Хэвлэлийн газар: УБ АБЯ-ны сурах бичиг, сэтгүүлийн редакц 1987
Шифр: 22.3 С 25.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (22),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Физик

Зохиогч: Базаррагчаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 1971
Шифр: 22.3я72 Б 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (1).

Эрдэм шинжилгээний бүтээл: №10,11

Зохиогч: -- ШУА. Физик-математикийн хүрэлээн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1972
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээ заах аргын бичиг УБДС: №1(7)


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1970
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №14

Зохиогч: -- ШУА. Физик техникийн хүрээлэн. Математикийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1975
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны газарзүйн асуудал №21


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1985
Шифр: 26.8(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №19


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1985
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №20

Зохиогч: -- Физик, техникийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1985
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Физик хими ба коллоид хими

Зохиогч: Касаточкин В.И., Пасынский А.Г.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэх 1968
Шифр: 24.5 К 28.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (7),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Монгол орны газарзүйн асуудал № 22


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1985
Шифр: 26.8(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны газарзүйн асуудал № 23


Хэвлэлийн газар: УБ 1985
Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Физик математикийн хичээлээр сургах аргыг сонгон авах нь

Зохиогч: Бадамсамбуу З., Мягмар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1985
Шифр: 74.262 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны физик газар зүй


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1969
Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (21),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол орны газарзүйн асуудлууд №7 Цаг уур ус зүй


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1966
Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Эрдэм шинжилгээний бүтээл 27


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1989
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физикийн тестүүд

Зохиогч: -- МУИС. Физик, электроникийн сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 2002
Шифр: 22.3 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (21),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Цөмийн цацраг бүртгэх аргууд

Зохиогч: Далхсүрэн Б. -- МУИС.Физик Электроникийн Сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Эрдэнэзул 2002
Шифр: 22.38 Д 25.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (23),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Квант физик-100


Хэвлэлийн газар: УБ 2000
Шифр: 22.31 К 32.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).