Монгол орны газарзүйн асуудал №21


Гаралтын мэдээ: УБ ШУАХ 1985

Шифр: 26.8(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол орны газарзүйн асуудал №21
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
806569 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209196 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209197 Бэлэн