Эрдэм шинжилгээний бүтээл №19


Гаралтын мэдээ: УБ ШУАХ 1985

Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бүтээл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
808722 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
808723 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
808724 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209024 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209025 Бэлэн