Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"улс төр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Батмөнх Ж
  Большаков В
  Горбачев М.С
  МУИС
  Партчин Ч., Шумяцкий...
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хууль зүйн Сургууль
  Лавлагааны фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 1836 бичлэг олдлоо.
|
Коммунизмын өрнүүн байгуулалтын үед орон нутгийн байгууллагуудын роль өсч байгаа нь

Зохиогч: Шеремет К.Ф.


Хэвлэлийн газар: УБ Цэргийн хэвлэх үйлдвэр 1963
Шифр: 66.3(О6) Ш 522.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бодит социализм, түүнийг шүүмжлэгчдийг шүүмжлэх нь Бодит социализм


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 66.019 Б 53.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №11

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС 1967
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №4(5)

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-н хэвлэх 1964
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №21

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1970
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийн эмхтгэл №3


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1967
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Өнөөгийн монголын ажилчин анги, хоршоолсон малчдын нийгмийн зарим асуудал социологийн судалгаа


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1985
Шифр: 66.3(1)1 Ө 82.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (1).

МАХН-ын тогтоол шийдвэр баримт бичгүүд Б. 2: 1929-1940


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 66.61(1)2 М 69.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).МАХН-ын тогтоол шийдвэр, баримт бичгүүд Б. 4: 1948-1954


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 66.61(1)2 М 69.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).МАХН-ын товч түүх

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 66.61(1)2 М 692.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (4),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Хүч хэрэглэж хэрхэвч болохгүй

Зохиогч: Батмөнх Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ Интерпресс 2001
Шифр: 66.61(1)8 Б 33.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Шинжлэх ухааны социализм


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 66.02 Ш 65.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хүний эрхээр хонжоо ологчид

Зохиогч: Большаков В.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 66.2(08) Б 79.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эдүгээ үеийн хүн төрөлхтний дотроос хөрөнгөтөн баячуудын чанар байдлыг товчилсон дэвтэр


Хэвлэлийн газар: УБ МҮХХ 1929
Шифр: 66.019 Э 19.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1).Монголын хувьсгалын үүссэн шалтгаан

Зохиогч: Партчин Ч., Шумяцкий Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 1924
Шифр: 66.6(1)25 Ш 90.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1).Хөрөнгийн нийтийн байдал ба түүний зайлшгүй сөнөх тухай


Хэвлэлийн газар: УБ 1921
Шифр: 66.019 Х 60.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1).Илтгэл өгүүлэл хэлсэн үг

Зохиогч: Горбачев М.С.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1986
Шифр: 66.61(2)2 Г 67.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).БНМАУ-ын гадаад харилцааны баримт бичгүүдийн эмхтгэл 1979-1981: Б.6


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 66.4(1) Б 82.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

МАХН-ын тогтоол шийдвэр баримт бичгүүд Б. 3: 1940-1947


Хэвлэлийн газар: УБ 1985
Шифр: 66.61(1) М 69.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большевикуудын 16-р их хуралд ТХ-ны улстөрийн илтгэл


Хэвлэлийн газар: УБ УБ 1930
Шифр: 66.61(2)2 Б 56.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).