Хүч хэрэглэж хэрхэвч болохгүй

Зохиогч: Батмөнх Ж.


Гаралтын мэдээ: УБ Интерпресс 2001

Шифр: 66.61(1)8 Б 33.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Бэлэн (6).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хүч хэрэглэж хэрхэвч болохгүй
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028974 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 16:40:13
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028975 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 16:40:22
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028976 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028977 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 16:40:25
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028978 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028979 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028980 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 16:40:18
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014264 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014265 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014266 Бэлэн