Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №11

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ: УБ МУИС 1967

Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №11
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Лавлагааны фонд
701023 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
207577 Бэлэн