Хөрөнгийн нийтийн байдал ба түүний зайлшгүй сөнөх тухай


Гаралтын мэдээ: УБ 1921

Шифр: 66.019 Х 60.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хөрөнгийн нийтийн байдал ба түүний зайлшгүй сөнөх тухай
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
209120 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй