Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
    Хишигбаяр В.
Номын сангийн байршил
    Цахим номын сан
    Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
    Цахим магистрын ажил
    Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 2 бичлэг олдлоо.
|
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөлтийг нэмэгдүүлэх боломж /Том татвар төлөгч ААН-ийн жишээн дээр/: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е340400

Зохиогч: Хишигбаяр В.


Хэвлэлийн газар: УБ.:
Шифр: 65.261.4 Х-37.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөлтийг нэмэгдүүлэх боломж /Том татвар төлөгч ААН-ийн жишээн дээр/: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е340400

Зохиогч: Хишигбаяр В.


Хэвлэлийн газар: УБ.:
Шифр: 65.261.4 Х-37.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).