Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөлтийг нэмэгдүүлэх боломж /Том татвар төлөгч ААН-ийн жишээн дээр/: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-. Мэргэжлийн индекс: Е340400

Зохиогч: Хишигбаяр В.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-БС.Гаралтын мэдээ: УБ.:.: 2016.-, .Тооны мэдээ: 51 х. CD.Шифр: 65.261.4 Х-37.Түлхүүр үг: магистрын ажил | эдийн засаг | татварын эдийн засаг | орлогын албан татвар төлөлт Хэл: Монгол хэл дээр,
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Веб програмчлал болон вэб төсөл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
305708 Бэлэн

Дансны дугаар: ГФ Дип-5708

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424