Текст томруулах:    
Хишигбаяр В.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөлтийг нэмэгдүүлэх боломж /Том татвар төлөгч ААН-ийн жишээн дээр/: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е340400 Удирд. (Ph.D) Д. Сувдаа., Шүүмж. (Ph.D) Ч. Энхбаяр. - УБ.: - 51 х. CD

Дансны дугаар: ГФ Дип-5708


Монгол хэл дээр,

магистрын ажил эдийн засаг татварын эдийн засаг орлогын албан татвар төлөлт