Текст томруулах:    
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөлтийг нэмэгдүүлэх боломж /Том татвар төлөгч ААН-ийн жишээн дээр/: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- (Бичлэгийн дугаар. 113871)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01163nam a22002297a 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 160614b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Нэг сэдэвт бүтээл
ББК ангилал 65.261.4
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Х-37
Мэдлэгийн ялгаа 65 - Эдийн засаг
100 ## - ЗЭРЭГ ГОРИЛОГЧ
Зэрэг горилогч Хишигбаяр В.
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.261.4 Х-37
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Судалгааны ажлын сэдэв Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөлтийг нэмэгдүүлэх боломж /Том татвар төлөгч ААН-ийн жишээн дээр/: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-
Удирдагч Удирд. (Ph.D) Д. Сувдаа., Шүүмж. (Ph.D) Ч. Энхбаяр.
Бага гарчгийн мэдээ Мэргэжлийн индекс: Е340400
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ.:
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 51 х.
Дагалдах материал CD
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар Дансны дугаар: ГФ Дип-5708
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг магистрын ажил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эдийн засаг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг татварын эдийн засаг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг орлогын албан татвар төлөлт
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг ААНОАТ-ын онол аргазүйн үндэслэл
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг ААНОАТ төлөлтийг нэмэгдүүлэх боломж
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Магистрын ажил
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Нийтийн тэмдэглэл Дансны код Дансны дугаар
Бэлэг, хандив2022-03-18Эрдэм шинжилгээний фонд2016-06-142022-03-18 Магистрын ажил42016-435226624 Эрдэм шинжилгээний фонд5000.00Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүйЭШФ Магистрын ажил 30305708