Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  МУБИС-Боловсрол дээд...
  Мягмар О
  НШУС-Сэтгэл судлал, ...
  Цэдэвсүрэн Н
  Шагдарсүрэн Л., Шеко...
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 42 бичлэг олдлоо.
|
Сургуулийн удирдах ажилтан нарт тусламж №3


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1971
Шифр: 74.214я2 С 75.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ 4-р дэвт


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1972
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Боловсролын нэгж байгууллагын эрх зүйн орчин Боловсролын удирдах ажилтны ширээний ном


Хэвлэлийн газар: УБ Тайм притинг 2004
Шифр: 74.04я2 Б 55.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

БНМАУ-ын ерөнхий боловсролын сургууль, түүний хөгжлийн хэтийн төлөв

Зохиогч: Даваасүрэн Б.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1979
Шифр: 74.03(1) Д 12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Дунд сургуулийн хичээл хүмүүжлийн ажлын туршлага


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1965
Шифр: 74.24 Д 65.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сургууль судлалын гарын авлага

Зохиогч: Шагдарсүрэн Л., Шеколдин Г.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1976
Шифр: 74.24 Ш 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Сургуулийг амьдралтай холбох асуудалд


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1963
Шифр: 74.24 С 75.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Сургуулийн залуу захирлуудад зөвлөх нь Хүмүүжлийн тухай

Зохиогч: Сухомлинский В.А.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1975
Шифр: 74.21 С 77.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (14).

Сургуулийг шалган зааварлах ажил

Зохиогч: Суйдаан Х.


Хэвлэлийн газар: УБ ЦХГ 1962
Шифр: 74.24 С 70.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хувьсгалын ардчилсан шатны ерөнхий боловсролын сургууль 1921-1940


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1967
Шифр: 74.03(1) Х 65.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Судлаач багшийн гарын авлага

Зохиогч: Мягмар О.


Хэвлэлийн газар: УБ Ган принт 2011
Шифр: 88.8 М 98.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).ЕБС-ийн сургалтын менежерийн үйл ажиллагаанд хийсэн шинжилгээ, үр дүн.- Магистрын ажил

Зохиогч: Алтантуул Б. -- НШУС-Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухааны тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2012.-
Шифр: 74.204 А-48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).ЕБС-ийн багшийн сурган хүмүүжүүлэх ажлаа төлөвлөх чадвар Магистрын ажил

Зохиогч: Сандагсүрэн С.


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 74.2+74.204 С-29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сургууль судлалын гарын авлага

Зохиогч: Шагдарсүрэн Л., Шеколдин Г.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУА-н хэвлэх үйлдвэр 1967
Шифр: 74.24 Ш 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ерөнхий боловсролын сургуулийн иргэний боловсролын сургалтад хийсэн үнэлгээ, мониторинг Судалгааны тайлан

Зохиогч: -- Нээлттэй нийгэм форум


Хэвлэлийн газар: УБ BCI 2011
Шифр: 74.202 Е 70.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Монгол Улсын ерөнхий боловсролын сургалтын орчны хөгжлийн тулгамдсан асуудлууд

Зохиогч: Цэдэвсүрэн Н. -- МУБИС-Боловсрол дээд сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Стартлайн 2010
Шифр: 74.2(1) Ц 93.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ерөнхий боловсролын сургуульд олон мэргэжлийн багш нарын баг бүрдүүлэн ажиллах нь Магистрын ажил

Зохиогч: Оюундалай Н. -- НШУС-Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 74.26+74.04 О-63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдлагын арга барилыг шинэчлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс.- Магистрын ажил

Зохиогч: Ганцэцэг Х.


Хэвлэлийн газар: УБ, 2005.-
Шифр: 74.24 Г-23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).ЕБС-ийн сурах бичгийн харьцуулсан судалгаа Магистрын ажил: Е140100

Зохиогч: Оюун-Эрдэнэ Х.


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 74.202 О-63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголын ерөнхий боловсролын сургуулиудын түүхийн зарим асуудал.- Магистрын ажил

Зохиогч: Оюунцэцэг О. -- НУФ-Түүхийн салбар


Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-
Шифр: 74.03/1/ О-63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).