Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Зундуй Д
  Монголын эрдэм дэлгэ...
  Ундрам Г
  Шагдар Ш
  Шагдарсүрэн О
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ярьдаг, сонсдог номын сан
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 98 бичлэг олдлоо.
|
Монгол орноор жуулчлах зуун зам

Зохиогч: Шагдар Ш.

Дахин хэвлэлт: 7ss
Гаралтын мэдээ УБ Стартлайн 2011
Шифр: 26.8г Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Байгаль орчин, тогтвортой хөгжил, хүний хөгжил Судалгааны өгүүллийн эмхтгэл

Зохиогч: Адъяасүрэн Ц.


Гаралтын мэдээ УБ Тоонот принтинг 2010
Шифр: 20.18 А 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монголын говь

Зохиогч: Баасан Т.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2010
Шифр: 26.82 Б 10.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Экологи, байгаль хамгаалал

Зохиогч: Содов Ц; Д.Оюунчимэг, С.Саранзаяа.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Орхон их сургууль, Маргад дээд сургууль


Гаралтын мэдээ УБ Софекс 2012
Шифр: 20.1 С 52.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Их Нартын байгалийн нөөц газар

Зохиогч: Р.Рыдинг, Г.Вингард, Б.Мандах, Б.Штайнхауэр-Буркарт, Д.Кенни.


Гаралтын мэдээ УБ Дамжиг толгой 2006
Шифр: 28.088 И 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Аялал-рекреацийн чадавхийн иж бүрэн үнэлгээ Их дээд сургуулийн сургалтанд зориулав

Зохиогч: Баясгалан Л.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУХААИС


Гаралтын мэдээ УБ Солонго 2010
Шифр: 75.81 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (25),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Хан Хэнтийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Зохиогч: Оюунгэрэл Б., Түмэнхүү Д.


Гаралтын мэдээ УБ Admon 2004
Шифр: 28.088л6 О-63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Геоэкологи ба байгаль хамгаалал Шинжлэх ухааны болон шинжлэх ухаан-танин мэдэхүйн өгүүллэгүүдийн цоморлиг

Зохиогч: Батсүх Н.


Гаралтын мэдээ УБ New mind technology 2000
Шифр: 20.1+72 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгаль хамгаалал байгаль орчны эрх зүйн асуудал Байгаль хамгаалагчдад зориулсан гарын авлага

Зохиогч: Адъяа Я., Тэрбиш Х.


Гаралтын мэдээ УБ 2009
Шифр: 20.18+67.407 А 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Монгол орноор жуулчлах зуун зам

Зохиогч: Шагдар Ш.


Гаралтын мэдээ УБ Стартлайн 2008
Шифр: 26.8г Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Экологи-тогтвортой хөгжил: Дугаар-7


Гаралтын мэдээ УБ ЕНКО 2003
Шифр: 20.18 Э 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар хөдөө аж ахуйн цаг уур ШЗ Х-3-2003

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус цаг уур орчны шинжилгээний газар ус цаг уурын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ 2003
Шифр: 26.23+40.2 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар ШЗ. I. 01:04 /DigiCORA III MW 2 системийн хэрэглэгчийн заавар Аэрологи

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус цаг уурын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ 2004
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар (X-1-99): Хөдөө аж ахуйн цаг уур Таримал ургамлын ажиглалтын зааварт нэмэлт өөрчлөлт

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус цаг уурын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 26.23+40.2 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар хөдөө аж ахуйн цаг уур Бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын заавар шз. х-2-2002

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус цаг уурын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 26.23+40.2 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уурын албаны заавар XI дэвтэр

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол улсын байгаль орчны яамны ус цаг уур орчны алба

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ Орчлон 1995
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ардын байгаль хамгаалах арга зүй

Зохиогч: Цэрэндорж С; Б.Цэнддоо, Д.Намсан.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2006
Шифр: 28.088 Ц 96.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба экосистемд учрах аюул Алтай-Соёны эко бүс нутаг


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2001
Шифр: 26.237+28.088 Б 88.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалал, судалгаа, мониторинг Өнөө ба ирээдүй. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2010
Шифр: 28.088л6 Х 53.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгаль хамгаалагчийн гарын авлага

Зохиогч: Ц.Туяа, Б.Мижиддорж, Яд.Адъяа, Б.Мөнхцог.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: их говийн экосистем ба түүний шүхэр зүйлийг хамгаалах төсөл


Гаралтын мэдээ УБ Очир пресс 2005
Шифр: 20.18я7 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (16),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).