Нүүр   > Хайлтын утга:   au:"Урианхай Д"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  "Улаан ямаат Д.Уриан...
  "Улаан ямаат Урианха...
  Урианхай Д
  Урианхай Д
  Урианхай Д.
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 28 бичлэг олдлоо.
|
"Бодь сэтгэл, эв хамт ёс"- ганцаарчилсан хөдөлгөөний улс төрийн үзэл онолын " Очир"-үнэнээс цогцолсон зэндмэнэ Тэргүүн дэвтэр

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 66.0 У 48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Дотоод чинад

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ 1996
Шифр: 82 У 48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Маргааш-аас асуух Өнөөдөр-ийн асуудлууд буюу хүмүүн оршихуйн үндсүүдийн метафизик эргэцүүлэл

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ Монсудар 2004
Шифр: 87.21 У 48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Нялх хөлийн салхи

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1983
Шифр: 84(1)2 У 48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Жүжгүүд

Зохиогч: Урианхай Д.

Цувралын зохиогч: 1
Гаралтын мэдээ УБ 2005

Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Таны шинэ танил Тууж

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1975
Шифр: 84(1)2 У 48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Халуун зуны сүүдэр

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1985
Шифр: 84(1)2 У 45.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Өвлийн шувуу

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1979
Шифр: 84(1)2 У 48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цагийн хөл Шүлэг, найраглал

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1980
Шифр: 84(1)2 У 48.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Учрахуй, хагацахуй Роман

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ 1990
Шифр: 84.1(2)-44 У 48.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Түүвэр зохиолууд

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ Бит пресс 2010
Шифр: 84(1)2-5 У 48.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зүүд ба улаан нулимс

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ Улаанбаатар хот Монсудар 2009 он
Шифр: 84/1/2 У-48.
Номын сан:
БЭЛАС, ЭБ Төв (1).Хүн танаа

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1972
Шифр: 84(1)2 У 45.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Тайз дэлгэцийн контемпорари бүтээлүүд

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ Тоонот принт 2016
Шифр: 84(1)-6 У 486.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Үгийн сүү

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ Хөх хот Өвөрмонголын соёлын хэвлэлийн хороо 2016
Шифр: 84(1)-5 У 486.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Огтлолцохуй-1

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ Өвөрмонгол 2016
Шифр: 84(1)-5 У 486.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Холдох төв

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ Хөх хот Өвөрмонголын соёлын хэвлэлийн хороо 2016
Шифр: 84(1)-5 У486.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Зохиолын эмхэтгэлийн эхний 10 боть Б.1: Яруу найраг-I: Цагийн хөл, Цээжний нөмөр, Насны хишиг, Дотоод чинад. Үгийн сүү

Зохиогч: Урианхай Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: "Улаан ямаат Д.Урианхай судлал" академи


Гаралтын мэдээ УБ Тоонотпринт 2018
Шифр: 84(1) У 486.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зохиолын эмхэтгэлийн эхний 10 боть Б.6: Тууж-2: Монголчууд...бүгдийн танилууд бүгдээрээ нэгэн амралтанд, Зааг буюу бид та тэд, Ойн “сонат”

Зохиогч: Урианхай Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: "Улаан ямаат Урианхай судлал" академи


Гаралтын мэдээ УБ Тоонотпринт 2018
Шифр: 84(1) У 486.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зохиолын эмхэтгэлийн эхний 10 боть Б.5: Тууж-1: Таны шинэ танил, Зүүд ба улаан нулимс, Өвлийн шувуу, Гүйгээд л хүрчихмээр ойрхон санагдах манант цамрын үзэгдэхгүй орой

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ УБ Тоонотпринт 2018
Шифр: 84(1) У 486.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).