"Бодь сэтгэл, эв хамт ёс"- ганцаарчилсан хөдөлгөөний улс төрийн үзэл онолын " Очир"-үнэнээс цогцолсон зэндмэнэ Тэргүүн дэвтэр

Зохиогч: Урианхай Д.


Гаралтын мэдээ: УБ 2000

Шифр: 66.0 У 48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: "Бодь сэтгэл, эв хамт ёс"- ганцаарчилсан хөдөлгөөний улс төрийн үзэл онолын " Очир"-үнэнээс цогцолсон зэндмэнэ
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
559716 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-12 22:13:07
Нийгмийн ухааны ГНОФ
559717 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-12 22:13:03
Нийгмийн ухааны ГНОФ
559718 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-12 22:12:58
Нийгмийн ухааны ГНОФ
559719 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-12 22:13:01
Нийгмийн ухааны ГНОФ
559720 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-12 22:12:55
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5063571 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-23 12:25:18
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5063570 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-23 12:25:21
Эрдэм шинжилгээний фонд
1026011 Бэлэн