Текст томруулах:    
Урианхай Д

"Бодь сэтгэл, эв хамт ёс"- ганцаарчилсан хөдөлгөөний улс төрийн үзэл онолын " Очир"-үнэнээс цогцолсон зэндмэнэ Тэргүүн дэвтэр - УБ 2000 - 162

ЭШФ Б 26011, НХУУТ 63570-63571


Монгол хэл дээр,

улс төр ярилцлага улс төрийн захидлууд