Квантын механик

Зохиогч: Цоохүү Х.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ийн Физик-Электроникийн сургууль


Гаралтын мэдээ: УБ Үсэг 2012

Шифр: 22.314я73 Ц 787.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (7),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (27),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Бэлэн (39).
Товч агуулга:
Энэ номд квант физикийн үндсэн ухагдахуун, математик аппарат, Шредингерийн тэгшитгэлийг бодох аргууд, дүрслэлийн онол, моментын онол, квант шилжилтийн онол, мөргөлдөөний онол, дахин квантлалын арга зэргийг аль болох хялбар, дөхөм, логик дэс дараалалтай, утгын холбоотой тайлбарлахыг зэрэгцээ, орон-бодисын харилцан үйлчлэл, ижил бөөмөөс тогтох систем, нягтын матриц, релятив квант механикийн үндэс, квант механикийн нэмэлт зэрэг асуудлуудыг боловсруулсан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Квантын механик
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
555461 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555462 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555463 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555464 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555465 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555466 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555467 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555468 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 17:57:47
Байгалийн ухааны ГНОФ
555469 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 17:57:43
Байгалийн ухааны ГНОФ
555470 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 17:57:38
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8021276 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8021277 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8021278 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8021279 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8021280 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8021281 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8021282 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027121 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027122 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027123 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027124 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027125 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027126 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027127 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027128 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027129 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027130 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027131 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027132 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027133 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027134 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027135 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027136 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027137 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027138 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027139 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027140 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8021273 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 15:13:32
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8021274 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 15:13:27
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8021275 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 15:13:21
Эрдэм шинжилгээний фонд
2015561 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2015562 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2015563 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2015564 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2015565 Бэлэн