Квантын механик (Бичлэгийн дугаар. 91309)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02424nam a22004337a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20231116113516.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 120921s2012 mp ||||| |||| 00| | mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99962-958-1-2
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
ББК ангилал 22.314я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ц 787
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 0# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Цоохүү Х
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага МУИС-ийн Физик-Электроникийн сургууль
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.314я73 Ц 787
245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Квантын механик
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Үсэг
Хэвлэгдсэн он 2012
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 321
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 15561-15565; БУУТ 21273-21282, 27121-27140; ГНОФ 5461-5470
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэ номд квант физикийн үндсэн ухагдахуун, математик аппарат, Шредингерийн тэгшитгэлийг бодох аргууд, дүрслэлийн онол, моментын онол, квант шилжилтийн онол, мөргөлдөөний онол, дахин квантлалын арга зэргийг аль болох хялбар, дөхөм, логик дэс дараалалтай, утгын холбоотой тайлбарлахыг зэрэгцээ, орон-бодисын харилцан үйлчлэл, ижил бөөмөөс тогтох систем, нягтын матриц, релятив квант механикийн үндэс, квант механикийн нэмэлт зэрэг асуудлуудыг боловсруулсан байна.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг квант физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг квант механик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Квант механикийн үндсэн ойлголт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нэг хэмжээст бодлого
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дүрслэлийн онол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Төв тэгш хэмт орон дахь хөдөлгөөн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ойролцоо аргууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шилжилтийн квант онол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Орон, бодисын харилцан үйлчлэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Моментын онол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ижил бөөмөөс тогтох систем
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Сарнилын квант онол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Релятив квант механикийн үндэс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Квант механикийн нэмэлт
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном