Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

The Micro Economy Today.

Зохиогч: Schiller.R.B.
Гаралтын мэдээ: Америк.: McGraw-Hill Book company, 2003.Дахин хэвлэлт: 9.Тооны мэдээ: 450.ISBN: 0072472006.Шифр: 65 S-32.
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
13 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
14 Бэлэн

Basic Conceps Product Markets: The Basic Market Structure Regulatory

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424