Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт ярилцлагын 400 асуулт

Зохиогч: Лянхуа Д.


Гаралтын мэдээ: УБ Хүслийн өнгө 2008

Шифр: 65.240 Л 974.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Бэлэн (10).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт ярилцлагын 400 асуулт
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
8833338 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8833339 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8833340 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8833341 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8833342 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1019443 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1019444 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1019445 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1019446 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1019447 Бэлэн