Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт ярилцлагын 400 асуулт (Бичлэгийн дугаар. 21845)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02106 a2200445 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20231214114503.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2008 mp 000 | mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99929-3-051-9
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 65.240
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л 974
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 65 - Эдийн засаг
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Лянхуа Д
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.240 Л 974
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт ярилцлагын 400 асуулт
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Д.Туул
-- Эх бэлт. Ц.Түвшинжаргал
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Хүслийн өнгө
Хэвлэгдсэн он 2008
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 99
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 19443-19447, БС 33338-33342
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эдийн засаг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хөдөлмөрийн нөөц
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хүний нөөц
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ярилцлага
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг асуулт хариулт
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гарын авлага
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ярилцлага эхлэхийн өмнөх 25 асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажил хүсэгчийн боловсрол, мэдлэг, ажлын түүхийн талаар 25 асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажилд тэнцэх эсэхийг шалгасан 60 асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажил, мэргэжлийн тухай 20 асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багаар ажиллах чадвар шалгах 25 асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Стресс шалгасан 15 асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ярилцлага дуусахыг илэрхийлж буй 10 асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажил хүсэгчээс ажил олгогчид тавих 25 асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хувийн чанартай асууж болох, үл болох 40 асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Цалин, мөнгөний талаар асуух 15 асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Сургалт, ажлын байран дахь сахилга хариуцлагын тухай 25 асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уламжлалт 65 асуулт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Загвар ярилцлага 50 асуулт, хариулт
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном