Эрдэм шинжилгээний бичиг: МКС-ийн 55 жилд

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. МКС


Гаралтын мэдээ: УБ МУҮИС-ийн хэвлэх 1997

Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Лавлагааны фонд
70348 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1012937 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1012938 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1012939 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1012940 Бэлэн