Эрдэм шинжилгээний бичиг (Бичлэгийн дугаар. 20157)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00757 a2200241 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20221202231259.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1997 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 72
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Э 73
Нэмэлт тусгалт МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 72 - Шинжлэх ухаан
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага МУИС. МКС
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 72 Э 73
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Эрдэм шинжилгээний бичиг
Бага гарчгийн мэдээ МКС-ийн 55 жилд
Оролцогчдын тухай мэдээ Эмхт. Г.Лхагва
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 1997
Хэвлэлийн газар МУҮИС-ийн хэвлэх
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 55
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 12937-12940, ЛавФ 348
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометр
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном