Эрдэм шинжилгээний бичиг (Бичлэгийн дугаар. 20157)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00757 a2200241 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20221202231259.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1997 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 72
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Э 73
Нэмэлт тусгалт МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 72 - Шинжлэх ухаан
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага МУИС. МКС
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 72 Э 73
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Эрдэм шинжилгээний бичиг
Бага гарчгийн мэдээ МКС-ийн 55 жилд
Оролцогчдын тухай мэдээ Эмхт. Г.Лхагва
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 1997
Хэвлэлийн газар МУҮИС-ийн хэвлэх
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 55
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 12937-12940, ЛавФ 348
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометр
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2014-12-01Лавлагааны фонд2014-12-01  Ном 2014-25512 Лавлагааны фонд200070348
Худалдан авсан2021-06-08Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-302021-06-08 Ном279326-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд20001012938
Худалдан авсан2021-03-29Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-302021-03-29 Ном179326-3-2 Эрдэм шинжилгээний фонд20001012939
Худалдан авсан2021-03-29Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-302021-03-29 Ном179326-3-3 Эрдэм шинжилгээний фонд20001012940
Худалдан авсан2021-06-08Эрдэм шинжилгээний фонд2021-06-08  Ном 1046-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд20001012937