Ардын боловсролын байгууллагын ажилтны лавлах Тогтоол, тушаал, зааврын эмхтгэл: Б.1: 1945-1979


Хэвлэлийн газар: УБ Армийн хэвлэх 1980
Шифр: 74.04(1)я2 А72.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бэлэн (6).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Ардын боловсролын байгууллагын ажилтны лавлах
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Лавлагааны фонд
70105 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505954 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505955 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:42:01
Эрдэм шинжилгээний фонд
202119 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
206275 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
206276 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
206277 Бэлэн