Орчин үеийн дэлхий нийтийн асуудал


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1987

Шифр: 66.2(0) О-493.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Орчин үеийн дэлхий нийтийн асуудал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
504469 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
504470 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 14:50:50
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
504471 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
504472 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-23 10:01:40
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
504473 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 14:50:56
Эрдэм шинжилгээний фонд
20350 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
20351 Бэлэн