Орчин үеийн дэлхий нийтийн асуудал Ред. Г.Бизъяа Орч. П.Шагдар - УБ УХГ 1987 - 320

ЭШФ Т 350-351, НХУУТ 4469-4473


Монгол хэл дээр,

улс төр дэлхийн хөгжил хүн төрөлхтөн дэлхийн эдийн засаг дэлхий судлал