Орчин үеийн дэлхий нийтийн асуудал (Бичлэгийн дугаар. 18778)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00778 a2200253 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220124160238.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 200520b1987 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 66.2(0)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт О-493
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 66 - Улс төр
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 66.2(0) О-493
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Орчин үеийн дэлхий нийтийн асуудал
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Г.Бизъяа
-- Орч. П.Шагдар
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар УХГ
Хэвлэгдсэн он 1987
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 320
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 350-351, НХУУТ 4469-4473
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг улс төр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхийн хөгжил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хүн төрөлхтөн
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхийн эдийн засаг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхий судлал
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном