Монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн уламжлалаас

Зохиогч: Эрдэнэ-Очир Г.


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1979

Шифр: 74.03(1) Э 73.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (11).

Бэлэн (8).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн уламжлалаас
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505935 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:34:22
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505936 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:34:27
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505937 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:34:35
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505938 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:35:08
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505940 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:34:40
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505941 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-02-22 10:21:21
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505942 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:34:44
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505943 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:34:53
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505944 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:34:57
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505945 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:35:03
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505946 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505947 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505948 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:35:15
НУУТ
505939 Уншлаганд гарсан 2018-04-10
Эрдэм шинжилгээний фонд
105570 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
105571 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
105572 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
105573 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
105574 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
105575 Бэлэн