Эрдэнэ-Очир Г

Монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн уламжлалаас Ред. С.Баясгалан - УБ УХГ 1979 - 127

ЭШФ Б 5570-5575, НХУУТ 5935-5948


Монгол хэл дээр,

боловсрол сурган хүмүүжүүлэх зүй сурган хүмүүжүүлэх сэтгэлгээний түүх сурган хүмүүжүүлэх ардын уламжлал