Урианхайн түүх, соёл

Зохиогч: Гантулга Ц; М.Ганболд, Т.Лхагваа.


Гаралтын мэдээ: УБ Тотопресс 2022

Шифр: 63.5(1) Г 233.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (13).
Товч агуулга:
Энэхүү бүтээлд судалгааны өнөөгийн хүрсэн түвшинд тулгуурлан түүх, соёл, уламжлалын зарим мэдээллийг хялбаршуулсан байдлаар багцлан хүргэж байна. Аливаа овог, угсаатан, үндэстэн бүхэнд нийтлэг бөгөөд өвөрмөц шинж, зан чанар, сэтгэлгээний онцлог оршдог бол Урианхайчуудын тухайд үнэнч, шударга шулуун шинж тод илэрч харагддаг. Урианхайчуудын тухай өгүүлсэн энэхүү бүтээл нь уг угсаатны бүлгийг бусдаас илүү буюу дутуу гэж харуулах санаа зорилгогүй бөгөөд бодит байдлыг тодруулах, өргөн олонд тодорхой ойлголт өгөхөд чиглэгдсэн болно.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Урианхайн түүх, соёл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517789 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517790 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517791 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517792 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517793 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077690 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077691 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077692 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077693 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077694 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031201 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031202 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031203 Бэлэн