Урианхайн түүх, соёл (Бичлэгийн дугаар. 127716)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 03669nam a22005297a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20221128113818.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 221102b2022 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-9919-27-363-7
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Баримт бичгийн эмхэтгэл
ББК ангилал 63.5(1)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Г 233
Мэдлэгийн ялгаа 63 - Түүх
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Гантулга Ц
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.5(1) Г 233
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Урианхайн түүх, соёл
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ц.Гантулга
-- Эрхл. Т.Лхагваа
-- Эх бэлт. Ч.Отгончимэг
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Тотопресс
Хэвлэгдсэн он 2022
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 376
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 31201-31203, НХУУТ 77690-77694, ГНОФ 17789-17793
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэхүү бүтээлд судалгааны өнөөгийн хүрсэн түвшинд тулгуурлан түүх, соёл, уламжлалын зарим мэдээллийг хялбаршуулсан байдлаар багцлан хүргэж байна. Аливаа овог, угсаатан, үндэстэн бүхэнд нийтлэг бөгөөд өвөрмөц шинж, зан чанар, сэтгэлгээний онцлог оршдог бол Урианхайчуудын тухайд үнэнч, шударга шулуун шинж тод илэрч харагддаг. Урианхайчуудын тухай өгүүлсэн энэхүү бүтээл нь уг угсаатны бүлгийг бусдаас илүү буюу дутуу гэж харуулах санаа зорилгогүй бөгөөд бодит байдлыг тодруулах, өргөн олонд тодорхой ойлголт өгөхөд чиглэгдсэн болно.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг түүх
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Монголын түүх
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг угсаатан судлал
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус М.Ганболд, Т.Лхагваа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урианхайн түмний удам гарвал, замнал түүх
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урианхайнчууд өвөг монгол овогтон болох нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг ИМУ, Монголын эзэнт гүрнийг төвхнүүлэх үйл хэрэгт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урианхайн өрлөг баатрууд хүчин зүтгэсэн нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урианхайн түмэн хийгээд Урианхайнчуудын тархалт, нутагшил
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урианхай хэмээх нэрийн тодруулга, тайлалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урианхай овогтоны өнөөгийн бүрдэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Алтайн Урианхай
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Халх Урианхай
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хөвсгөлийн Урианхай
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Тува УрианхайНилийн санад дахь Урианхай овогтон
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Алтайн, Урианхай, Тува түмний биет бус өв
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уламжлалт шүтлэг, шашин суртал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уул, ус байгаль дэлхийгээ хайрлах, хамгаалах ёс уламжлал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урианхайн язгуур урлаг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урианхайн сурын харваа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уламжлалт тогтоом наадгай
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урианхайчуудын цагаалах ёсон
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урианхайчуудын ураг хуримын ёсон
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мэдлэг ухааны өв, бэлгэдэх, цээрлэх ёс уламжлал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урианхайчуудын ёс заншил, зан зүйлийн зарим уламжлалаас
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном