Гантулга Ц

Урианхайн түүх, соёл Ред. Ц.Гантулга Эрхл. Т.Лхагваа Эх бэлт. Ч.Отгончимэг - УБ Тотопресс 2022 - 376

ЭШФ Б 31201-31203, НХУУТ 77690-77694, ГНОФ 17789-17793

Энэхүү бүтээлд судалгааны өнөөгийн хүрсэн түвшинд тулгуурлан түүх, соёл, уламжлалын зарим мэдээллийг хялбаршуулсан байдлаар багцлан хүргэж байна. Аливаа овог, угсаатан, үндэстэн бүхэнд нийтлэг бөгөөд өвөрмөц шинж, зан чанар, сэтгэлгээний онцлог оршдог бол Урианхайчуудын тухайд үнэнч, шударга шулуун шинж тод илэрч харагддаг. Урианхайчуудын тухай өгүүлсэн энэхүү бүтээл нь уг угсаатны бүлгийг бусдаас илүү буюу дутуу гэж харуулах санаа зорилгогүй бөгөөд бодит байдлыг тодруулах, өргөн олонд тодорхой ойлголт өгөхөд чиглэгдсэн болно.


Монгол хэл дээр,

978-9919-27-363-7

түүх Монголын түүх угсаатан судлал