Монголын эзэнт гүрний түүх Б. 3: Зүчийн улс

Цувралын зохиогч: Ж.Гэрэлбадрах, Б.Чинзориг, Д.Өлзийбаатар
Гаралтын мэдээ: УБ Степпе паблишинг 2019

Шифр: 63.3(1)41 М 695.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (20),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (35).
Товч агуулга:
"Монголын эзэнт гүрний түүх" таван ботийн "Зүчийн улс" хэмээх гутгаар ботид XIII-XVI зууны эхэн үе хүртэлх монголчуудын түүхийг тусгасан болно. Энэ боть нь Чингис хааны ууган хөвүүн Зүчийн удмынхны байгуулсан төр улсын улс төр, нийгэм, эдийн засаг, соёлын түүхийг цогцоор авч үзэж бичсэн нэг сэдэвт бүтээл юм.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монголын эзэнт гүрний түүх
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518521 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517327 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518522 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517328 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518523 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517329 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518524 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517330 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518525 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517331 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518526 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517332 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518527 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517333 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518528 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517334 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518529 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517335 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518530 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517336 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5078918 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076946 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5078919 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076947 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5078920 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076948 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5078921 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076949 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5078922 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076950 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076951 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076952 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025442 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025443 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025444 Бэлэн