Монголын эзэнт гүрний түүх Б. 3: Зүчийн улс - УБ Степпе паблишинг 2019 - 343 - Ж.Гэрэлбадрах, Б.Чинзориг, Д.Өлзийбаатар .

ЭШФ Т 24442-25444, НХУУТ 76946-76952, 78918-78922, ГНОФ 17327-17336, 18521-18530

"Монголын эзэнт гүрний түүх" таван ботийн "Зүчийн улс" хэмээх гутгаар ботид XIII-XVI зууны эхэн үе хүртэлх монголчуудын түүхийг тусгасан болно. Энэ боть нь Чингис хааны ууган хөвүүн Зүчийн удмынхны байгуулсан төр улсын улс төр, нийгэм, эдийн засаг, соёлын түүхийг цогцоор авч үзэж бичсэн нэг сэдэвт бүтээл юм.


Монгол хэл дээр,

978-9919-9552-2-9

түүх Монголын түүх эртний монголын түүх