Монголын эзэнт гүрний түүх (Бичлэгийн дугаар. 124577)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02892nam a22005297a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240403165509.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 220412s2019 mp ||||| |||| 00| | mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-9919-9552-2-9
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Нэг сэдэвт бүтээл
ББК ангилал 63.3(1)41
Зохиогчийн гурван тэмдэгт М 695
Мэдлэгийн ялгаа 63 - Түүх
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3(1)41 М 695
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Монголын эзэнт гүрний түүх
Ботийн дугаар Б. 3:
Ботийн нэр Зүчийн улс
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Степпе паблишинг
Хэвлэгдсэн он 2019
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 343
490 ## - БОТЬ / ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Боть / цувралын зохиогч Ж.Гэрэлбадрах, Б.Чинзориг, Д.Өлзийбаатар
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 24442-25444, НХУУТ 76946-76952, 78918-78922, ГНОФ 17327-17336, 18521-18530
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ "Монголын эзэнт гүрний түүх" таван ботийн "Зүчийн улс" хэмээх гутгаар ботид XIII-XVI зууны эхэн үе хүртэлх монголчуудын түүхийг тусгасан болно. Энэ боть нь Чингис хааны ууган хөвүүн Зүчийн удмынхны байгуулсан төр улсын улс төр, нийгэм, эдийн засаг, соёлын түүхийг цогцоор авч үзэж бичсэн нэг сэдэвт бүтээл юм.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг түүх
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Монголын түүх
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эртний монголын түүх
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зүчийн эзэмшил-улс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зүчийн эзэмшлийн үүсэл, эзэмшил-улс болсон нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зүчийн эзэмшил-улсын төлөвшил, хөгжил
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зүчийн улсын хүчирхэгжилт, хямрал, задрал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зүчийн улсын хүчирхэгжилт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зүчийн улсын хямрал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зүчийн улс дахин нэгдсэн нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зүчийн улсын задрал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зүчийн улсын мөхөл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Төр, нийгмийн байгуулал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газар нутаг, улсын нэрийдэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Төрийн байгуулал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хууль шүүхийн засаглал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Эдийн засгийн бодлого, хэрэгжилт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Эдийн засаг, худалдаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зоос мөнгөний бодлого
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Алба татварын бодлого
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Соёлын хөгжил
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Соёлыг бүрдүүлэгчид ба тэдний аж байдал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хот байгуулалт ба технологи
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Оюун санааны амьдрал ба шашин
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зүчийн улсын Орост үзүүлсэн нөлөө
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном