Математик: Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Тунгалаг Л.


Гаралтын мэдээ: УБ Линограф 2018

Шифр: 22.1я73 Т 671.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Уг сурах бичиг нь "Шугаман алгебр", "Аналитик геометр", "Дифференциал тоолол", "Интеграл тоолол", "Дифференциал тэгшитгэл", "Цуваанууд", "Олон хувьсагчтай функцийн дифференциал, интеграл тоолол" зэрэг математикийн үндсэн хичээлүүдийн хөтөлбөртэй уялдуулан бичигдсэн байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Математик
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
7525 Бэлэн