Математик (Бичлэгийн дугаар. 124487)
000 -Удирдлага
fixed length control field 02778nam a22005297a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230913102704.0
008 - Ерөнхий мэдээлэл
Ерөнхий мэдээлэл 180628b2018 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN,үнэ
ISBN 978-99978-2-666-4
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
082 ## - ДДС АНГИЛАЛ
ДДС ангилал 510
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Агуулгын ялгаа Сурах бичиг
Ангилал 22.1я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Т 671
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - Зохиогч
Зохиогчийн нэр Тунгалаг Л
240 ## - Шифр, номны наалтанд хэрэглэх
Ангиллын дугаар 22.1я73 Т 671
245 ## - Үндсэн гарчиг
Номын нэр Математик
Бага гарчгийн мэдээ Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. С.Будням, Ц.Цогзолмаа
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Линограф
Хэвлэгдсэн он 2018
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Хуудасны тоо 323
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар Цахим ном 25
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Уг сурах бичиг нь "Шугаман алгебр", "Аналитик геометр", "Дифференциал тоолол", "Интеграл тоолол", "Дифференциал тэгшитгэл", "Цуваанууд", "Олон хувьсагчтай функцийн дифференциал, интеграл тоолол" зэрэг математикийн үндсэн хичээлүүдийн хөтөлбөртэй уялдуулан бичигдсэн байна.
520 ## - Хэл
Бичвэрийн хэл Монгол хэл дээр,
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг аналитик геометр
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг математик анализ
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг сурах бичиг
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Аналитик геометрийн элемент бүхий шугаман алгебр
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Шугаман алгебрийн элементүүд
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Матриц түүн дээр хийгдэх үйлдэл
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Тодорхойлогч
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Урвуу матриц, матрицын ранг
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Аналитик геометр
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Декартын координатын систем
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Вектор алгебрийн элементүүд
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Матрицын шинжилгээний элементүүд
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Шугам ба гадаргуугийн тэгшитгэл
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Огторгуй дахь гадаргуу
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг II эрэмбийн муруйнууд
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Олон хувьсагчтай функцийн математик анализ
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Олон хувьсагчтай функцийн дифференциалчлал
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Олон хувьсагчтай функцийн интегралчлал
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Вектор анализын үндэс
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Оронгийн онолын элементүүд
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Цуваа
740 ## - Номын гарчгууд
Гарчиг Тоон ба функцэн цуваа
942 ## - Материалын төрөл
Зүйлийн төрөл Цахим ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Хамгийн сүүлд байсан огноо Үндсэн номын сан Бүртгэсэн огноо Номзүйн ангилал Зүйлийн төрөл Баркод Хаягдсан төлөв Үнэ Татагдсан төлөв Одоогийн байршил Дансны код Дансны дугаар
Худалдан авсан2022-04-05Цахим номын сан2022-04-05 Цахим ном2022-2555 1750000 Цахим номын санЦахим ном 757525