Уур амьсгал судлалын үндэс

Зохиогч: Нацагдорж Л., Сарантуяа Г.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: УЦУОСМХ


Гаралтын мэдээ: УБ Соёмбо 2018

Шифр: 26.237я73 Н 348.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (20).
Товч агуулга:
Толилуулан буй энэ номонд уур амьсгалыг бүрдүүлэх үндсэн хүчин зүйлс, тэдгээрийн орон зай цаг хугацааны онцлог, дэлхийн уур амьсгалын тогтолцоон дахь бодис, энергийн эргэлт, газар орны уур амьсгалын олон янз байдлыг төрөлжүүлэн ангилах зарчим, хэрэглээний зориулалтаар уур амьсгалын ангилал хийх асуудлыг орчин үеийн шинжлэх ухааны түвшинд авч үзээд мөн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн түүх болон уур амьсгалын ирээдүйн төрхийг урьдчилан төсөөлөх орчин үеийн ойлголтуудын талаар өгүүлэхийн зэрэгцээ уур амьсгалын өгөгдлийг математик статистикийн аргаар боловсруулах онолын үндсийг товч тодорхойлсон байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Уур амьсгал судлалын үндэс
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
5512807 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5512808 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5512809 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5512810 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5512811 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5512812 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5512813 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5512814 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5512815 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5512816 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031266 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031267 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031268 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031269 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031270 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031271 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031272 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2022153 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2022154 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2022155 Бэлэн