Нацагдорж Л., Сарантуяа Г

Уур амьсгал судлалын үндэс Хян. З.Батжаргал, Д.Дагвадорж - УБ Соёмбо 2018 - 532

ЭШФ Т 22153-22155, БУУТ 31266-31272, ГНОФ 12807-12816

Толилуулан буй энэ номонд уур амьсгалыг бүрдүүлэх үндсэн хүчин зүйлс, тэдгээрийн орон зай цаг хугацааны онцлог, дэлхийн уур амьсгалын тогтолцоон дахь бодис, энергийн эргэлт, газар орны уур амьсгалын олон янз байдлыг төрөлжүүлэн ангилах зарчим, хэрэглээний зориулалтаар уур амьсгалын ангилал хийх асуудлыг орчин үеийн шинжлэх ухааны түвшинд авч үзээд мөн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн түүх болон уур амьсгалын ирээдүйн төрхийг урьдчилан төсөөлөх орчин үеийн ойлголтуудын талаар өгүүлэхийн зэрэгцээ уур амьсгалын өгөгдлийг математик статистикийн аргаар боловсруулах онолын үндсийг товч тодорхойлсон байна.


Монгол хэл дээр,

978-99978-3-339-6

дэлхий судлал цаг уур судлал агаар мандал сурах бичиг