Уур амьсгал судлалын үндэс (Бичлэгийн дугаар. 118541)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02847nam a2200397 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230419101316.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 181130s2018 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99978-3-339-6
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.237я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Н 348
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Нацагдорж Л., Сарантуяа Г
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага УЦУОСМХ
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.237я73 Н 348
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Уур амьсгал судлалын үндэс
Оролцогчдын тухай мэдээ Хян. З.Батжаргал, Д.Дагвадорж
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн он 2018
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Соёмбо
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 532
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 22153-22155, БУУТ 31266-31272, ГНОФ 12807-12816
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Толилуулан буй энэ номонд уур амьсгалыг бүрдүүлэх үндсэн хүчин зүйлс, тэдгээрийн орон зай цаг хугацааны онцлог, дэлхийн уур амьсгалын тогтолцоон дахь бодис, энергийн эргэлт, газар орны уур амьсгалын олон янз байдлыг төрөлжүүлэн ангилах зарчим, хэрэглээний зориулалтаар уур амьсгалын ангилал хийх асуудлыг орчин үеийн шинжлэх ухааны түвшинд авч үзээд мөн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн түүх болон уур амьсгалын ирээдүйн төрхийг урьдчилан төсөөлөх орчин үеийн ойлголтуудын талаар өгүүлэхийн зэрэгцээ уур амьсгалын өгөгдлийг математик статистикийн аргаар боловсруулах онолын үндсийг товч тодорхойлсон байна.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхий судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цаг уур судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг агаар мандал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уур амьсгалыг бүрдүүлэх хүчин зүйлс, үйл явцууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уур амьсгалын ангилал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уур амьсгалын өөрчлөлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уур амьсгалын боловсруулалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уур амьсгалын ирээдүйн хандлагыг үнэлэх нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уур амьсгалын тогтолцооны үзүүлэлтүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уур амьсгалд хүний үйл ажиллагаа нөлөөлөх нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дэлхийн уур амьсгалын түүхийн товчоон
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Цаг уурын тухайн хэмжигдэхүүнүүдийг боловсруулах арга зүйн онцлогоос
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном