Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенцийг хэрэгжүүлэх үндэсний гурав дахь тайлан.

Зохиогч: .
Эрхлэн гаргасан байгууллага: БОЯ, Дэлхийн байгаль орчны сан.Гаралтын мэдээ: УБ.: 2007.Тооны мэдээ: 180.Шифр: 20.1 Б 490.Түлхүүр үг: экологи | байгаль хамгаалал | байгаль орчин
Товч агуулга :
Энэхүү гурав дахь тайланд олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө Монгол улс хүлээсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа, ямар бэрхшээл хүндрэл тохиолдож буй талаар мэдээллийг уншигч олноо хүргэхийн хамт цаашид биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, зохистой ашиглах чиглэлээр шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан зорилт арга хэмжээг тодорхой зааж өгсөн. Энэ нь байгаль орчны болон бусад салбарын шийдвэр гаргагчид, төрийн болон төрийн бус байгууллага, оюутан судлаачид үйл ажиллагаандаа ашиглах чухал мэдээлэл болно гэдэгт итгэлтэй байна.
Жагсаалтанд орсон зүйлс: биотехнологи /Монгол/
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2021155 Бэлэн

ЭШФ Т 21155

Энэхүү гурав дахь тайланд олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө Монгол улс хүлээсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа, ямар бэрхшээл хүндрэл тохиолдож буй талаар мэдээллийг уншигч олноо хүргэхийн хамт цаашид биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, зохистой ашиглах чиглэлээр шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан зорилт арга хэмжээг тодорхой зааж өгсөн. Энэ нь байгаль орчны болон бусад салбарын шийдвэр гаргагчид, төрийн болон төрийн бус байгууллага, оюутан судлаачид үйл ажиллагаандаа ашиглах чухал мэдээлэл болно гэдэгт итгэлтэй байна.

Монгол хэл дээр,

Томруулж харах бол зураг дээр дарна уу

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424