Текст томруулах:    
Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенцийг хэрэгжүүлэх үндэсний гурав дахь тайлан (Бичлэгийн дугаар. 116976)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02745nam a22003737a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211006150220.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 180314b2007 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Бусад
ББК ангилал 20.1
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 490
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага БОЯ, Дэлхийн байгаль орчны сан
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 20.1 Б 490
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенцийг хэрэгжүүлэх үндэсний гурав дахь тайлан
Оролцогчдын тухай мэдээ Хян. М.Бадарч, Ц.Шийрэвдамба
-- Эмхт. Б.Эрдэнэ-очир
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2007
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 180
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 21155
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэхүү гурав дахь тайланд олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө Монгол улс хүлээсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа, ямар бэрхшээл хүндрэл тохиолдож буй талаар мэдээллийг уншигч олноо хүргэхийн хамт цаашид биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, зохистой ашиглах чиглэлээр шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан зорилт арга хэмжээг тодорхой зааж өгсөн. Энэ нь байгаль орчны болон бусад салбарын шийдвэр гаргагчид, төрийн болон төрийн бус байгууллага, оюутан судлаачид үйл ажиллагаандаа ашиглах чухал мэдээлэл болно гэдэгт итгэлтэй байна.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг экологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг байгаль хамгаалал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг байгаль орчин
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хамтын ажиллагаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хамгаалах, тогтвортой ашиглах талаар авах ерөнхий арга хэмжээнүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Биологийн төрөл зүйлийн бүрэлдэхүүн хэсгийг тогтвортой ашиглах
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Генетикийн нөөцийг ашиглах
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Биотехнологийг хэрэглэх, түүнээс гарах үр ашиг орлогыг хуваарилах
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Экосистемийн хандлага
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хөдөө аж ахуйн биологийн төрөл зүйл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Конвенцийн үйл ажиллагаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Биологийн төрөл зүйл ба аялал жуулчлал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ургамал хамгаалах дэлхий нийтийн стратеги
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Бэлэг, хандив2023-06-21Эрдэм шинжилгээний фонд2018-03-142023-06-20 Ном32018-7964 Эрдэм шинжилгээний фонд50002021155