Физик-химийн лабораторийн ажлын удирдамж

Зохиогч: Баатар У., Батцэнгэл Б.


Гаралтын мэдээ: УБ 2000

Шифр: 24.5я7 Б 11.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (34),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Бэлэн (43).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Физик-химийн лабораторийн ажлын удирдамж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
8014037 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:13:20
Байгалийн ухааны ГНОФ
8014041 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8014051 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-04 16:31:05
Байгалийн ухааны ГНОФ
8014053 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:13:32
Байгалийн ухааны ГНОФ
8014055 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8014062 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8014064 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8014067 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:13:50
Байгалийн ухааны ГНОФ
8014068 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-04 16:30:35
Байгалийн ухааны ГНОФ
8014071 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-04 16:31:12
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014038 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014039 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014040 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014042 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014043 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014044 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014045 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014046 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014047 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014048 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014049 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014050 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014052 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014054 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014056 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014057 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014058 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014059 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014060 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014061 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014063 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014065 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014066 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014069 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014070 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014072 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014073 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014074 Уншлаганд гарсан 2024-03-03
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014075 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014076 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014077 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014078 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014079 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014080 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014081 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014967 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014968 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014969 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014970 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014971 Бэлэн