Физик-химийн лабораторийн ажлын удирдамж (Бичлэгийн дугаар. 10568)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00763 a2200253 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240215123708.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2000 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 24.5я7
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 11
Нэмэлт тусгалт Сургалтын гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Баатар У., Батцэнгэл Б
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 24.5я7 Б 11
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Физик-химийн лабораторийн ажлын удирдамж
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2000
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 14967-14971, 14037-14081
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хими
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг лабораторын ажил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг лабораторын ажлын удирдамж
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гарын авлага
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Total Renewals Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Салбар сургуулийн ном Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ 2021-12-232018-11-02 Ном311616-1-1БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ30008014037
Худалдан авсан2019-05-23Байгалийн ухааны ГНОФ 2021-12-232019-05-21 Ном311616-1-5БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ30008014041
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ 2021-12-23  Ном 11616-1-15БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ30008014051
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ 2021-12-232017-11-20 Ном111616-1-17БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ30008014053
Худалдан авсан2023-04-04Байгалийн ухааны ГНОФ 2021-12-232023-04-03 Ном611616-1-19БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ 8014055
Худалдан авсан2022-04-11Байгалийн ухааны ГНОФ 2021-12-232022-04-07 Ном411616-1-26БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ30008014062
Худалдан авсан2019-11-21Байгалийн ухааны ГНОФ 2021-12-232019-11-18 Ном611616-1-28БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ30008014064
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ 2021-12-232017-11-08 Ном111616-1-31БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ30008014067
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ 2021-12-232014-04-11 Ном611616-1-32БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ30008014068
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ 2021-12-23  Ном 11616-1-35БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ30008014071
Худалдан авсан2022-09-17Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232022-09-17 Ном911616-1-2  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014038
Худалдан авсан2019-11-15Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232019-11-15 Ном1111616-1-3  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014039
Худалдан авсан2019-09-20Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232019-09-20 Ном4211616-1-4  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014040
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-23  Ном 11616-1-6  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014042
Худалдан авсан2022-12-27Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232022-12-27 Ном1311616-1-7  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014043
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-23  Ном 11616-1-8  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014044
Худалдан авсан2022-03-04Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232022-03-04 Ном2711616-1-9  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014045
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-23  Ном 11616-1-10  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014046
Худалдан авсан2023-10-05Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232023-10-05 Ном611616-1-11  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014047
Худалдан авсан2024-05-08Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232024-05-08 Ном1111616-1-12  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014048
Худалдан авсан2019-09-23Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232019-09-23 Ном2511616-1-13  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014049
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-23  Ном 11616-1-14  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014050
Худалдан авсан2019-11-07Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232019-11-07 Ном1111616-1-16  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014052
Худалдан авсан2014-04-01Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232014-04-01 Ном111616-1-18  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014054
Худалдан авсан2019-12-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232019-12-16 Ном811616-1-20  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014056
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232011-11-02 Ном111616-1-21  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014057
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-23  Ном 11616-1-22  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014058
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-23  Ном 11616-1-23  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014059
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-23  Ном 11616-1-24  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014060
Худалдан авсан2019-09-20Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232019-09-20 Ном1111616-1-25  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014061
Худалдан авсан2014-06-08Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232014-06-08 Ном311616-1-27  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014063
Худалдан авсан2013-11-12Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232013-11-12 Ном411616-1-29  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014065
Худалдан авсан2023-05-08Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232023-03-22 Ном2011616-1-30  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014066
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-23  Ном 11616-1-33  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014069
Худалдан авсан2022-12-27Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232022-12-27 Ном1711616-1-34  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014070
Худалдан авсан2014-04-02Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232014-04-01 Ном511616-1-36  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014072
Худалдан авсан2019-12-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232019-12-16 Ном2411616-1-37  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014073
Худалдан авсан2024-04-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232024-02-14 Ном1911616-1-38  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014074
Худалдан авсан2023-02-28Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232023-02-28 Ном1911616-1-39  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014075
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-23  Ном 11616-1-40  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014076
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232011-12-14 Ном211616-1-41  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014077
Худалдан авсан2022-11-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232022-11-30 Ном1311616-1-42  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014078
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-23  Ном 11616-1-43  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014079
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-23  Ном 11616-1-44  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014080
Худалдан авсан2019-10-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-232019-10-03 Ном1511616-1-45  Байгалийн ухааны уншлагын танхим30008014081
Бэлэг, хандив2022-05-03Эрдэм шинжилгээний фонд 2011-06-302022-04-16 Ном111616-3-1  Эрдэм шинжилгээний фонд30001014967
Бэлэг, хандив2024-01-31Эрдэм шинжилгээний фонд12011-06-302024-01-16 Ном111616-3-2  Эрдэм шинжилгээний фонд30001014968
Бэлэг, хандив2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд 2011-06-30  Ном 11616-3-3  Эрдэм шинжилгээний фонд30001014969
Бэлэг, хандив2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд 2011-06-30  Ном 11616-3-4  Эрдэм шинжилгээний фонд30001014970
Бэлэг, хандив2019-04-30Эрдэм шинжилгээний фонд 2011-06-302019-04-30 Ном111616-3-5  Эрдэм шинжилгээний фонд30001014971