Текст томруулах:    
Маркетингийн үндэс Б.4

Зохиогч: Котлер Ф.


Хэвлэлийн газар: УБ Эрдэм пүүс 1991
Шифр: 65 К 73.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (17).

Бэлэн (8).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Маркетингийн үндэс
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
503164 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
503171 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
503175 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 12:17:22
Нийгмийн ухааны ГНОФ
503176 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
503180 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
503182 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-11 17:41:41
Нийгмийн ухааны ГНОФ
503183 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-11 17:42:17
Нийгмийн ухааны ГНОФ
503185 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 12:17:37
Нийгмийн ухааны ГНОФ
503187 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
503191 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5019491 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-02-22 10:15:06
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
503158 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-15 11:52:33
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
503160 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-15 11:49:26
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
503167 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-15 11:48:55
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
503169 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-21 12:07:35
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
503178 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-15 11:49:05
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
503179 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-15 11:51:00
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
503181 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-21 12:07:52
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
503190 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-21 12:07:55
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
503192 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-15 11:49:16
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5019489 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-02-22 10:14:53
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5019490 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-02-22 10:15:01
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5021949 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-15 11:42:58
Эрдэм шинжилгээний фонд
108183 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
108184 Бэлэн